Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu


Senzomotorická stimulace

Senzomotorická stimulace se zaměřuje na zlepšení souhry hlubokého stabilizačního systému s aktivací smyslových orgánů. 

Smyslové (senzorické) a pohybové (motorické) orgány pracují ve vzájemné koordinaci. 

Motorická složka zajišťuje pohyb, senzorická pohybu (oči, uši, receptory svalů a šlach, kloubů, kůže aj.) jí dodává potřebné informace k provedení pohybu v odpovídající kvalitě. Veškeré informace z receptorů jsou vyhodnocovány v centrálním nervovém systému.

Hluboký stabilizační systém - jedná se o svalovou souhru, která zpevňuje páteř a klouby při jakémkoli pohybu a statické zátěži. Tyto svaly se aktivují  při všech pohybech končetin a trupu zcela automaticky. Způsob, jakým se aktivují je jedním z důvodů vzniku bolestí kloubů a zad. Pokud je jejich funkce nedostatečná, přebírají  aktivitu svaly povrchového svalového systému, které zvyšují svoje klidové napětí a dochází k jejich přetěžování. Tímto mechanizmem dojde ke špatné stabilitě páteře a kloubů a k vzniku poruchy funkce, bolesti a změně struktury.

Je-li přítomna bolest zad trvající déle než 3 měsíce, dojde ke změně v rovnováze stabilizačního systému. Tato změna má vliv na dýchání a kontrolu držení těla.

Aby došlo k aktivaci HSSP, je nutné změnit vzájemné postavení  trupu, hlavy a končetin do správného osového nastavení. Optimální aktivace HSSP vede ke zlepšení ekonomiky pohybu, tzn. že pohyb je prováděn v lepší kvalitě s minimálním výdejem úsilí a energie, ochraně kloubů před jejich brzkým opotřebením, zvýšení dechových parametrů a celkové výkonnosti.