Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu


Vojtova metoda – metoda reflexní lokomoce

Léčebná metoda  pro všechny věkové kategorie od novorozeneckého věku po dospělé. Založená na reflexní lokomoci. Používá se při léčbě opožděného psychomotorického vývoje, DMO, poúrazových stavů, neurologických onemocněních, skoliózy atd.

Pomocí stimulace v aktivačních zónách na těle pacienta dochází ke spouštění vrozených pohybových vzorů nezávisle na vůli pacienta, které se projeví svalovou souhrou jako koordinované pohyby trupu a končetin.

Cílem je vyvolat, případně obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi.