Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu


Skupinové cvičení a kurzy

 

Všechny námi pořádané kurzy jsou odborně vedeny vysokoškolsky vzdělanými fyzioterapeuty, kteří se dané problematice dlouhodobě věnují a pravidelně se v terapeutické metodě vzdělávají. Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob (dle druhu kurzu), aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. Přivítáme vás v příjemné, moderně vybavené tělocvičně, k dispozici vám jsou komfortně vybavené šatny a sprchy

Jedna hodina cvičení stojí 150 Kč. 

Termíny a časy aktuálně vypsaných kurzů aleznete v rozvrhu - stáhněte si zde.

Těšíme se na společné pravidelné hodiny strávené zdravým pohybem.

            

PRO LETOŠNÍ ROK JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI TATO SKUPINOVÁ CVIČENÍ:

CVIČENÍ PRO ŽENY (terapie pánevního dna, s využitím metody L. Mojžíšové)
Cvičení v malé skupině je určené pro ženy, které chtějí řešit problematiku malé pánve - funkční gynekologické obtíže, bolestivou menstruaci, inkontinenci, časté záněty, snaha o otěhotnění.
50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektoři: Bc. Lucie Pecinová, Eva Dřevecká DiS.

CVIČENÍ PRO MUŽE (když pro sebe chcete něco udělat a mít jistotu, že cvičíte správně)
Program pro muže se zaměřením na prevenci a léčbu pohybových obtíží. Protáhnete zkrácené svaly, zlepšíte pohyblivost kloubů, správně posílíte celé tělo.

50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektor: PhDr. Andrea Záhorská

 

CVIČENÍ PRO DĚTI – POHYB HROU (pro děti ve věku: 5-7 let, 8-11 let, 12-15 let)
Skupinové cvičení a hry zaměřené na rozvoj pohybových a koordinačních schopností dětí v různých věkových kategoriích. Formou týmových her se děti zábavným způsobem učí novým koordinačním dovednostem a správným pohybovým návykům. Děti se naučí lézt po boulderingové stěně, chodit po slackline, trénovat rovnováhu na bosu, skákat přes překážky, hrát koordinační hry s míčem. Cílem kurzu je podporovat u dětí správný motorický vývoj a rozvíjet jejich rychlost, hbitost, rovnováhu a pohybovou šikovnost.
50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 dětí | skupiny dle věku: 5-7 let | 8-11 let | 12-15 let Lektoři: Bc. Lucie Pecinová, Bc. Radka Slavíková

 
CVIČENÍ PRO SENIORY (cvičení pro aktivní seniory, kteří chtějí pracovat na svém zdraví)
Kurz je zaměřený na zlepšení rovnováhy, udržení pohyblivosti v kloubech, posílení svalů, rozvoj jemné motoriky a smyslového vnímání. Cílem kurzu je zlepšení koordinace pohybů, pohybových návyků a držení těla. Součástí jsou i dechová a relaxační cvičení.

50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektoři:  Mgr. Darina Latzková, Bc. Radka Slavíková

 

FYZIO-JÓGA (pro všechny věkové skupiny)
Skupinové cvičení vycházející z jógy v kombinaci s moderními fyzioterapeutickými technikami, které je účinné na mnoho svalových nerovnováh. Zaměřuje se na protažení, celkovou stabilizaci a zpevnění těla.
50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektor: Simona Kalinová DiS.

 

ZDRAVÁ ZÁDA (pokud vás občas bolí záda)
Zaměřuje se na odstranění pohybových potíží vznikajících ze sedavé práce, fyzicky namáhavé nebo jednostranně zatěžující práce. Je vhodná i po rehabilitaci jako „docvičení“ - dokončení léčebného procesu. Při této skupinové terapii kombinujeme více fyzioterapeutických technik a využíváme Flowin, Bosu, SM systém, TRX.
50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektoři: PhDr. Andrea Záhorská, Mgr. Jana Pochopová, Simona Kalinová DiS., Bc. Radka Slavíková

SM SYSTÉM (kondiční cvičení s mírnou náročností)
Terapie dle MUDr. Smíška s využitím pružných lan k aktivaci spirálních pohybových řetězců. Cvičení je cílené na uvolnění a posílení zablokovaných částí páteře a kloubů horních a dolních končetin. Pomáhá při bolestech zad, celkově zpevňuje tělo. SM systém cvičí lidé od 10 do 100 let.
50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektoři: Mgr. Jana Pochopová, Bc. Radka Slavíková

 
KONDIČNÍ FYZIOTERAPEUTICKÉ CVIČENÍ (pro aktivní sportovce)
Tento program se zaměřuje na posílení horních i dolních končetin a těla jako celku. Je určený pro zlepšení výkonnosti, zlepšení pohyblivosti a koordinace pohybu. Využíváme metodu ACT (akrální koaktivační terapie) – vzpěrná terapie s využitím váhy vlastního těla. Cílem je zvýšení svalové kondice, korekce držení těla, protažení svalových skupin.

50 minut. | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektor: Mgr. Jana Pochopová

MLADÝ SPORTOVEC (kompenzační cvičení pro aktivní sportovce – nutný doplněk tréninku)
Pro mladé sportovce, kteří trénují i několikrát týdně. Má-li být sport prospěšný pro vývoj dítěte, musí obsahovat kompenzační terapii  k prevenci vzniku zdravotních obtíží z přetížení. Nejdůležitější je začít s terapií včas. Vhodné je začít preventivně cvičit již od 8 let, ale nezbytné je i pro starší děti a mládež. Cílené kompenzační cvičení by mělo být součástí pohybového režimu každého sportovce. Pokud  nedojde k odstranění chybných návyků včas, dochází k prohloubení svalových nerovnováh a ve věku kolem 13 let k prvním poraněním kloubů. Pokud se správně nastaví funkce pohybového aparátu, výsledkem je, vedle zdraví, také zvýšení výkonnosti.

50 minut | Cvičení probíhá v malé skupince 5–10 osob, aby se vám fyzioterapeut mohl pečlivě věnovat a korigovat správnost provedeného pohybu. | Lektor: PhDr. Andrea Záhorská