Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu


Samoplátci

Naše zdravotnické zařízení zajišťuje fyzioterapeutickou péči také pro klienty, kteří nemají možnost nebo zájem řešit své problémy v oblasti pohybového aparátu formou úhrady od zdravotní pojišťovny. 

  • Při akutních obtížích je vhodné, pro zkrácení doby léčby, zahájit terapii co nejdříve. Nedochází k fixaci náhradních pohybových stereotypů a tím je výrazně urychlen návrat k plnému zdraví.
  • U chronických obtíží můžeme pravidelnou terapií dosáhnout postupného zlepšení a v těžších případech může být cílem i udržení co nejlepší hybnosti.
  • U dětí na základě včasné diagnostiky lze terapií odstranit obtíže vzniklé neideálním vývojem, u starších dětí terapie pomáhá rozvíjet správné pohybové návyky a držení těla, které předchází degenerativním změnám v dospělosti.
  • Sportovcům terapie pomáhá zvýšit výkonnost a omezit riziko úrazů, které vznikají přetěžováním nejčastěji používaných tělesných partií.

V terapii postupujeme dle platného poukazu na ošetření od lékaře a dle kineziologického vyšetření.