Přejít na obsah stránky | Klávesové zkratky | Hlavní strana | Mapa stránek | Vyhledávání | Přejít na hlavní navigační menu


Ergonomické poradenství pro firmy

Péče o zaměstnance je nezbytnou součástí chodu firmy. Cílem tohoto školení je předejít vzniku zdravotních problémů souvisejících s výkonem převážně sedavého zaměstnání. Učíme, jak aktivně a bezbolestně sedět při práci a dbát na své zdraví.

Ergonomické poradenství pomáhá předcházet bolestem zad a tak zlepšovat zdraví a výkonnost zaměstnanců.

Snížení pracovní neschopnosti zaměstnanců znamená zvýšení produktivity práce a snížení mzdových nákladů zaměstnavatele. 

Proč je ergonomické poradenství důležité:

●      bolesti pohybového systému jsou druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a tím pro zaměstnavatele tou nejnákladnější!

●      nejvyšší frekvence těchto bolestí je mezi 35 a 55 roky (produktivní věk)

●       dle epidemiologických studií  -  sedavé zaměstnání a práce s počítačem souvisí s vyšším výskytem bolestí zad, krční páteře, hlavy a přetížení horních končetin

●      výrazné snížení produktivity práce!

●      zaměření rovnou na praxi

●      individuální přístup – s ohledem na vaše pracovní prostředí, na charakter práce
 

Náplň školení:

●      diagnostika držení těla při práci, nastavení pracovního prostředí

●      nácvik správného sedu (nebo jiné pracovní pozice)

●      dodržování zásad ”Školy zad”

●      nácvik kompenzačního cvičení

Práce ve stoje
            Vliv stoje na organismus
            Ergonomické požadavky a doporučení pro osoby pracující vstoje
            Úprava pracovního místa
            Správný (korigovaný) stoj

Práce vsedě

            Vliv sezení na pohybový systém (změny ve svalech a vazivu)
            Sezení a bolesti zad
            Způsoby správného sezení a držení těla
            Základní ergonomické požadavky na správné pracovní sedadlo
            Korigovaný sed

Odpočinkový sed

Práci na počítači

Zdravotní aspekty práce s počítačem (obtíže muskuloskeletální, zrakové…)

Ergonomické požadavky na práci s počítačem
            Prostorové řešení
 

Manipulace s břemeny + mechanismus poškození tkání

Rizikové faktory při manipulaci s břemeny

Správná manipulace s břemeny

Zátěž páteře a kolen v závislosti na těžišti těla
            Ergonomické aspekty onemocnění z přetížení
            Používání nadměrné síly
            Správné úchopy
            Poloha ruky
            Kompenzační pohybový režim